Kumu Lua: Joe Nalua Kahapea

Kumu Lua: Joe Nalua Kahapea

  • 1964 : Edward Parker, Kenpo Karate
  • 1964 : Leonard Mau
  • 1968 : Mike Stone, Shorin Ryu
  • 1970 : Ernie High, Aikido
  • 1975 : Sam Tendencia, Arnis
  • 1976 : Ted Lucay Lucay, Eskrima
  • 1976 to Present : Lua Hâlau O Kaihewalu, under 'Õlohe: Solomon Kaihewalu

Lua Hâlau O Kaihewalu
Umi Kekele 'ele 'ele (10th Degree Black Belt)
Ka'ane Kûlana (Red Rope)
Holoholona: MO’O (Animal: Dragon)
Mekia Alihikaua (Major General)

2744 E. Sherman Ave.
Orange, CA 92869
Phone: (714) 639-8912
E-mail: kahapea@earthlink.net